Skip Navigation Links
<span class="seda"></span>آیا امیدی به استحکام ساختمان‌ها هست؟ مردم چطور می توانند ناجی خود در مواجهه با زلزله باشند؟ گفتگو با غلامرضا فردی؛ استاد عمران دانشگاه خوارزمی
آیا امیدی به استحکام ساختمان‌ها هست؟ مردم چطور می توانند ناجی خود در مواجهه با زلزله باشند؟
غلامرضا فردی، که به عنوان استاد دانشگاه خوارزمی در گروه عمران، در تهران و کرج مشغولیت ایمنی سازه را دارد، معتقد است: «نظام مهندسی به وظایف خود در قبال ایمنی بنا عمل نمی‌کند.» این مهندس ناظر می‌گوید: مردم باید منجی خود باشند!...
1396/10/04 13:05
<span class="seda"></span>ادعای شما، اتهام است! عباس زارع در واکنش به حرف های شهردار کرج:
ادعای شما، اتهام است!
عباس زارع در فرصتي که رئیس شورا جهت پاسخگویی به عرایض شهردار کرج داد، عنوان کرد: «ایرادات من به شهردار کرج کاملاً قانونی بود و امروز توقع داشتم آقاي شهردار به شورا پاسخگو باشد که چطور یک نفر را ازطریق پیمانکار تأمین نیروی انسانی به‌کار گرفتند ولي ایشان مکاتبات رسمی داخل سازمانی انجام می‌دهد؟! یعنی به معاونین شهردار به‌صورت رسمی دستور می‌دهد؟!»...
1396/09/20 14:11
<span class="seda"></span>لطفاً ادب را رعایت کنید! رحیم خستو خطاب به نصیری:
لطفاً ادب را رعایت کنید!
در جلسه بیست و هفتم شورای کرج، رحیم خستو در دفاع از خود نقد کردن را حق خود دانست و تأکید کرد: «در این چشم‌انداز اما هیچگاه از حوزه‌ی ادب خارج نخواهم شد. جایگاه علمی بنده در کشور مشخص است. کار علوم سیاسی هم این است که شنونده‌ی صِرف حرف‌ها نباشد بلکه پرده‌ها را کنار بزند و مشخص کند در پس پرده چه روابطی از قدرت وجود دارد.L...
1396/09/20 14:02
<span class="seda"></span>شما دنبال سناریوهای مختلف نباشید شهردار کرج خطاب به دو تن از اعضای شورا:
شما دنبال سناریوهای مختلف نباشید
پس از نطق های پیش از دستور برخی از اعضای شورا از جمله زارع و خستو، شهردار کرج خطاب به آنان گفت:« شما دنبال سناریوهای مختلف نباشید! من عادت ندارم با التماس زیر بار هر چیزی بروم. با التماس نیامده‌ام که بخواهم با التماس کار کنم. من تا زمانی جایی کار می‌کنم که فکر کنم بتوانم اصولی پیش بروم.»...
1396/09/20 13:49