کد مطلب : 57135 / تاریخ ثبت : 1396/08/09 01:27

پاییز طالقان

شعر پاییز روی درخت

صنوبرهای طالقان و توفان رنگ رنگ که برپا در دیده می کند..

تعداد دفعات مشاهده شده : 901
نظر شما
عکس کد
Show another codeکد جدید