کد مطلب : 57327 / تاریخ ثبت : 1396/08/14 20:16

خانه مهر باز است هنوز

اردوی روز دانش آموز شاد برای بچه های انجمن حامیان کودکان کار و خیابان توسط »خانه مهر« و با هماهنگی مجموعه تله کابین توچال روز 13 آبان انجام شد

تعداد دفعات مشاهده شده : 937
نظر شما
عکس کد
Show another codeکد جدید