کد مطلب : 60443 / تاریخ ثبت : 1397/02/26 12:32

بازهم جلسه شورا برگزار نشد

لزوم ورود نهادهای نظارتی؛ تبعات تزلزل مدیریت شهری بدهکار، تعطیلی پروژه ها و کسری حقوق ها در شهر بی شهردار کرج

در یک رفتار غیر مدنی و خلاف قانون با زهم جلسه شورای شهر کرج برگزار نشد. جلسه قبل بعد از خروج سه عضو معترض ، رییس هم به بهانه بیماری جلسه با اعلام جلسه فوق العاده برای روز بعد، جلسه را ترک کرد. نه تنها جلسه فوق العاده بلکه جلسه رسمی امروز شورا هم برگزار نشد

لیستی که به تلاش و فرموده سران اصلاحاتی رای مردم را تصاحب کرد امروز مایه خجالت از آب در آمده است. رفتارهای غیر مدنی و خلاف قانون برخی از اعضای این لیست شهر را در بحران عجیب و غریبی گرفتار کرده است که دیگر به سادگی قابل رفع و رجوع نخواهد بود.

به گفته مسولان شهرداری هر ماه نزدیک به سی میلیارد تومان حقوق به کارمندان و کارگرانش باید پرداخت کند و با توجه به ضعف مدیریت سابق و هفت ماه گرفتاری شهر در بحران آن تصمیمات و جدل ها ذخیره حساب شهرداری نزدیک به صفر است و امروز علاوه بر تعطیلی پروژه های عمرانی و پرداخت با تاخیر حقوقها، کار به جایی رسیده است که حتی پاداش روز مرد هم به بسیاری از کارمندان پرداخت نشده است.

تلاش شبانه روزی سرپرست شهرداری و تیم معاونت اقتصادی اگر چه شایسته تقدیر است اما واقعیت این است تا ثبات مدیریتی نه تنها اخذ تصمیمات کلان و استارت پروژه های مالی-اقتصادی ممکن نیست بلکه هیچ سرمایه گذاری ریسک ورود به وضعیت بی ثبات را نمی کند و حتی در این شرایط بسیاری از سازندگان هم با تامل و تعلل دنبال شروع پروژه های ساختمانی جدید و گرفتن جواز هستند.

در این برهه حساس که فشارهای بین المللی سیاسی از یک سو و وضعیت بد اقتصادی از سوی دیگر کشور را در تنگنا قرار داده است چگونه می شود که عده ای چشم بر واقعیت های موجود کشور و نظام بسته و به خاطر خواسته های شخصی و مخالفت با تصمیمات گروهی دیگر از اعضا شهر را به سوی پرتگاه می برند؟! مر می شود در یک لیست مشترک نه تنها فهم مشترک و زبان مشترک که حتی امکان تضارب آرا و ارائه پیشنهادات نباشد؟! چرا گروه اقلیت به جای معرفی گزینه برای شهرداری سعی در بهم ریختن  قواعد اخلاقی و عرفی دارد؟ آنها نتیجه این کار می دانند؟ می دانند هزاران نفر کارگرانی که با حداکثر مشقت و حداقل دستمزد زندگیشان را مدیریت می کنند سرماه چشم به همین حقوق بسته اند و همین هم کفاف مشکلاتشان را نمی دهد؟

اعضای شورا اگر نمی توانند باری از دوش کشور و نظام بردارند بهتر است یا جای خود را به کسانی شایسته تر و خردمندتر بدهند یا با استعفایشان ضمن صیانت از ارزش رای مردم شورا را منحل کرده و بیش از شهر را به مرحله اضطرار و لبه پرتگاه سقوط نبرند.

امید که مسولان نظارتی و نهادهای بالادستی شورا اعم از استاندار، فرماندار، سازمان بازرسی و سایر ارگانهایی که مدیریت نظم و امنیت جامعه را به عهده دارند با ورود به برخی رفتارهای خلاف قانون و مشکل ساز  نشان دهند که نه تنها این رفتارها در کرج محلی از اعراب ندارد بلکه با افرادی که چارچوب مقررات و قوانین را درک نمی کنند به فراخور برخورد خواهد شد.
بابک الحاقی
.چاپ مطلب
شورای شهر کرج تشکیل نشدن جلسات شورا
تعداد دفعات مشاهده شده : 262
نظر شما
عکس کد
Show another codeکد جدید