کد مطلب : 61230 / تاریخ ثبت : 1397/04/13 13:58

مکاتبات محرمانه رییس شورا بدون اطلاع اعضا

حسین محمدی در صحن علنی شورای شهر کرج، نسبت به بی اطلاعی دیگر اعضای شورا از مکاتبات نبیونی با نهادهای حکومتی اعتراض کرد و گفت: بهتر است این مورد مشخص شود که آیا قانونگذار گفته است که فقط باید رییس از مکاتبات مطلع باشد؟

تعداد دفعات مشاهده شده : 2554
نظر شما
عکس کد
Show another codeکد جدید