کد مطلب : 63639 / تاریخ ثبت : 1397/10/26 14:11

دستگاه های متولی سلامت فرصت سوزی نکنند

تاکید جدی محمد جواد کولیوند به تمامی دستگا های حوزه سلامت استان؛ حضور سازمان نظام پرشکی کرج در شفاف سازی امورسلامت ضروری است

رئیس کمیسیون امور داخلی مجلس گفت: روند تعاملی و همکاری تیم کارشناسی( اعم از بازرسی و نظارت، انتظامی، دادستانی) سازمان نظام پزشکی کرج با نهادهای انتظامی و تعزیرات بسیار قابل تحسین می باشد. می بایست مسوولین و متولیان حوزه سلامت و دستگاه ها ی مرتبط با این حوزه، نقش بی بدیل نظام پزشکی را جدی بگیرند

به گزارش خبرنگار شبکه خبری البرز؛ دکتر محمدجواد کولیوند رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس، سازمان نظام پزشکی کرج را یکی ازمهم ترین و موثرترین بازوها، در کنار دیگر دستگاه ها ، نهادها و سازمان های بازرسی و انتظامی استان، در امر بازشناسی قصورات حوزه سلامت و درمان در استان دانست و خاطرنشان کرد: طبق قانون، سازمان نظام پزشکی کرج موظف است در کنار دانشگاه علوم پزشکی و دیگر دستگا های مرتبط با حوزه سلامت با توجه به تیم های کارشناسی و سازمان یافته قوی و توانمند تشکیل شده در سازمان فوق حضور جدی و توامی داشته باشد.

نماینده مردم کرج، آسارا و اشتهارد در مجلس نقش سازمان نظام پزشکی کرج را به عنوان تسهیل کننده مشکلات پیش روی جامعه پزشکان مهم برشمرد و تصریح کرد: روند تعاملی و همکاری تیم کارشناسی( اعم از بازرسی و نظارت، انتظامی، دادستانی) سازمان نظام پزشکی کرج با نهادهای انتظامی و تعزیرات بسیار قابل تحسین می باشد. چرا که هدف این تیم در کنار نهادهایی چون تعزیرات حکومتی به منظور تسهیل در امور حوزه سلامت و درمان و همچنین رفع مشکلات چالش برانگیز در این حوزه می باشد و می بایست مسوولین و متولیان حوزه سلامت و دستگاه ها ی مرتبط با این حوزه، نقش بی بدیل نظام پزشکی را جدی بگیرند.

وی خاطرنشان کرد: حضورسازمان نظام پزشکی در شفافیت امور حوزه سلامت ضروری و ملزم است و هیچ دستگاه، نهاد و یا سازمانی اجازه ندارد ورود نظام پزشکی را غیر ضروری تلقی کند و یا در صدد جلوگیری از ورود سازمان مطبوع باشد.

کولیوند همچنین افزود: تا کنون سازمان نظام پزشکی کرج وظایف خود را به خوبی به انجام رسانده و همواره در کنار دانشگاه علوم پزشکی البرزدر حفظ مکارم اخلاقی،جایگاهی و شانی جامعه پزشکی گام برداشته است.

نماینده مردم کرج با تاکید بر این نکته که، "استان البرز در بخش بهداشت و درمان  دارای چالش هایی است" گفت: همه ما مستحضر هستیم که در این حوزه تخلفات و قصوراتی صورت گرفته که می طلبد متولیان امر به ویژه سازمان نظام پزشکی کرج با استراتژی خاصی برای رفع ابهامات و قصورات صورت گرفته ورود نمایند و همگام با تعزیرات و دیگر دستگاه ها باشد که، آنچه از بطن عملکردی نظام پزشکی مشهود است این روند به نحو احسن در حال انجام است.

کولیوند در بخش دیگری سخنان خود را معطوف به تخلفات برخی داروخانه ها و دیده شدن داروهای تاریخ گذشته در میان قفسه های دارویی، دارواخانه های فوق نمود و تاکید کرد: این موضوع باید به جد پیگیری شود چرا که سلامت جامعه و اعتبار پزشکان بخصوص داروسازان در میان است و زیر سوال می رود. دانشگاه علوم پزشکی باید روی این موضوع حساسیت و نظارت بیشتری داشته باشد و با این گونه موارد برخورد کند. همچنین سازمان نظام پزشکی نیز در کنار دانشگاه می بایست به این موضوع به جهت بهره مندی از تیم بازرسی و نظارتی خودرسیدگی نماید.

نماینده دور دهم مجلس همچنین افزود: ما پیش از این در خصوص تخلفات حوزه سلامت، وجود داروهای تاریخ گذشته دربرخی داروخانه ها با دکتر درفشی اعلام کرده بودیم و حتی پیشنهاد نیز داده شد که این داروها را در مکان خاصی دپو نمایند. حتی در جلسه هیات امنای دانشگاه گزارشی به دست ما رسید مبنی بر این که، بعضا دربرخی داروخانه ها داروهای تاریخ گذشته دیده شده است و بر ما ایراد گرفته شد که چرا اقدامی جهت رسیدگی و نظارت از سوی دانشگاه علوم پزشکی ندارید.

کولیوند در این راستا تصریح کرد: طبق این گزارش دانشگاه موظف گردید جهت بررسی ، رسیدگی و کنترل داروهای تاریخ گذشته اهتمام ورزد و کلیه داروها جمع آوری شده و پس از صورتجلسه به مرحله امحا خواهند رسید و یا تصمیمات دیگری از سوی کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی اتخاذ خواهد شد.

کولیوند خطاب به روسای دانشگاه علوم پزشکی و معاونت دارو درمان  گفت: تاکید بنده این است که، حساسیت و نظارت  دانشگاه علوم پزشکی و معاونت دارو می بایست نسبت به حوزه سلامت بیشتر باشد و این قابل قبول نیست در داروخانه ای داروی تاریخ مصرف گذشته دیده شود و معاونت دارو از این موضوع مطلع نباشد. بهر حال امنیت سلامت در جامعه باید در همه احوال موردنظر و در اولویت باشد.
 
 
 
محبوبه اقتداریان
.چاپ مطلب
کرج درمان پزشکی سلامت کولیوند نظام سازمان مهم متولیان
تعداد دفعات مشاهده شده : 330
نظر شما
عکس کد
Show another codeکد جدید

آخرین مطالب