کد مطلب : 63728 / تاریخ ثبت : 1397/12/15 14:04

دهمین جلسه کمیته جذب پارک علم و فناوری

146هسته وشرکت زیر چتر حمایتی پارک علم وفناوری البرز

تعداد شرکتهای پذیرش و حمایت شده توسط این پارک به 146 هسته و شرکت رسید که از 112 شرکت حاضر 74% در حوزه فنی مهندسی، 10% در حوزه علوم پایه، 8% در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی و 8% در سایر حوزه ها فعالیت مینمایند

دهمین جلسه کمیته جذب و پذیرش پارک علم و فناوری به ریاست رییس پارک  علم و فناوری البرز برگزار  شد .
در  جلسه کمیته جذب و پذیرش پارک علم و فناوری که به ریاست رییس پارک  علم و فناوری البرز برگزار شد ، پس از ارزیابی و بررسی شرایط شرکت های متقاضی عضویت در پارک و مرکز رشد، با حضور، تمدید عضویت و گسترش دامنه فعالیت 8 شرکت و هسته مورد موافقت قرار گرفت.
در دهمین جلسه کمیته پذیرش، عضویت 2 شرکت در زمینه تجهیزات پزشکی، 2 شرکت در زمینه بیوتکنولوژی انسانی، یک شرکت در زمینه صنایع غذایی و یک شرکت در زمینه شیمی در پارک و مرکز رشد مورد تایید اعضاء قرار گرفت.
همچنین در این جلسه با گسترش فعالیت یک شرکت پارکی و تمدید عضویت یک هسته مرکز رشد موافقت گردید.
شایان ذکر است تعداد شرکتهای پذیرش و حمایت شده توسط این پارک به 146 هسته و شرکت رسید که از 112 شرکت حاضر 74% در حوزه فنی مهندسی، 10% در حوزه علوم پایه، 8% در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی و 8% در سایر حوزه ها فعالیت مینمایند.


محبوبه اقتداریان / پارک علم وفناوری
.چاپ مطلب
جذب پذیرش پارک فناوری البرز
تعداد دفعات مشاهده شده : 316
نظر شما
عکس کد
Show another codeکد جدید

آخرین مطالب