کد مطلب : 63901 / تاریخ ثبت : 1398/10/24 03:28

کولیوند خبر داد:

ارجاع طرح دو فوریتی شفافیت مالی کاندیداهای انتخابات مجلس

رییس کمیسیون امور داخلی کشوراز ارجاع مواد باقیمانده طرح دوفوریتی شفاف‌سازی منابع مالی تبلیغات انتخاباتی به کمیسیون شوراها، به منظور بررسی بیشترخبر دادمحمد جواد کولیوند  در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار پارلمانی شبکه خبری البرز از ارجاع مواد باقیمانده طرح دوفوریتی شفاف‌سازی منابع مالی تبلیغات انتخاباتی به کمیسیون شوراها، به منظور بررسی بیشتر  خبر داد و اظهار کرد: با رای اکثریت نمایندگان تصمیم بر این گرفته شد که  مواد باقیمانده اینطرح مجدد به کمیسیون شوراها ارجاع داده شود تا پس از دریافت و بررسی پیشنهادات  و کنترل مجدد به صحن علنی برگردانده شود.
 
رییس امور داخلی کشور و شوراها خاطرنشان کرد: ارجاع  مواد باقیمانده این طرح به کمیسیون شوراها بدین منظور صورت گرفته است که، نمایندگان پیشنهادات و رفع ابهام بسیاری در خصوص این طرح دارند. لذا بهترین  تصمیم جهت برون رفت از ابهامات و بهره گیری از پیشنهادات این است  که، طرح به کمیسیون  ارجاع و پیشنهادات  پس از بررسی اقدامات لازم اعمال گردد.
 

 


مسیحا(محبوبه)اقتداریان
.چاپ مطلب
کمیسیون طرح شوراها مجلس کولیوند نماینده ارجاع دوفوریت
تعداد دفعات مشاهده شده : 250
نظر شما
عکس کد
Show another codeکد جدید