کد مطلب : 63955 / تاریخ ثبت : 1398/12/20 22:09

استاندار البرز متشکریم

البرز بر بلندای اقتدار فریاد می زند؛ سلامت، آرامش، رضایتمندی زیباترین قاب یک استاندار

استاندار البرز خوب می داند تدبیر، تحمل،، و بردباری توامان رمز موفقیت مدیران در مواجهه با این بحران بیماری است. چرا که عزیز مصر بودن در استان البرز مختص مردان خداست. مردانی که سرزمین کنعان را تجربه کرده اند و بردباری های پیر کنعان را!

 اسفند همیشه هوای تازه بودن و سرزندگی می دهد! از یک طرف هوای زمستان و زیبایی باران و برف و انتظار دیوارهای کوچه باغ ها از مست شدن دوباره اشان با طنازی سرانگشتان عطرانگین بهارنارنج و شب بوهای بی قرار؛ از طرف دیگر آمدن هوای زندگی دوباره و رقص شاپرک ها میان دامن دشت و شروعی تازه از نوع نو شدن!! اسفند دخترک چابک صحراست وقتی که دستمال رنگی اش را با رقص باد درهوا  می نشاند  وبا لباس چیندارش که گاهی سپید است  وگاهی گل افشان رنگ ها پای نازکش را به سینه زمین جوانه می کند!!!
اسفند یعنی رقص امید در دل ناآرامی ها! زدودن دلواپسی های رنگ پریده! آرامش پس از طوفان خاطرات وهم آور!
اسفند شبیه افسانه هزار ویک شب می ماند که با شهرزادها نرد عشق می بازد!!
اما این روزها نفس اسفند تاب برداشته خسته به نطر می رسد؛ گویی تریلر درد از رویش رد شده، سرفه های نازکش خش برداشته، سرانگشتان آماده ی جوانه زدنش روانداز رنگ رفته ی مرگ را لمس می کند.
گاهی دل پیچه هایش چونان دور تند می گیرد که گویی کاستی است که  نوار داخلش در حال جویدن است بس که در حال غصه خوردن است؛
شنیدم اسفند این دختر نازک دل طناز چینه دامن ، در میان هیاهوی گیسوانش، آرام در گوش بهمن زمزمه می کند که، چه شد که در به روی مهمان ناخوانده گشودیم! برف که آمد اجاق خانه را روشن کردیم برای گم شدگان راه کوره های تنهایی  تا در کنار گرمی دستانمان دمی بیاسایند؛ دوباره عاشق شوند و رهوارشان را میان کوره راه ها بتازانند.
قرار نبود مهمانی از جنس اهریمن میان آغوش ما جای گیرد و گیس بافته مان را پریشان کند.
کرونا این مهمان ژولیده و مغروری که این روزها ثانیه ها را به سخره گرفته وسوار برشانه ی عقربه ها، زمان را با دور کند می پیچاند، چند روزی است با نوازش سهمناکش جان ها را بیمار و لبخندها را پشت جباب تنهایی رنگ می کند. خوب می داند کجا را نشانه رود که دلهره را مهمان خانه ها کند با همان دستان یخ زده اش همه را لمس می کند و بی هیچ بهانه و تعارفی جسم ها را در آغوش می کشد.
تارهای حنجره آدم ها را بدجور خش انداخته و نای نفس شان را طناب پیچ کرده است.
گاهی مردم را دور می زند و بر سر دو راهی قرار می دهد. بدون لحظه ای درنگ  ازهر درنیمه بازی  ورود می کند. میزبان می ماند که چه بگوید ؛ تا به خود می جنبد تخته گاز روی سینه اش می خوابد. حد و مرز که نمی شناسد می آید و صاحبخانه می شود؛
کوچه ها  تا می آیند تن دیوارهای شان را به بوی باران آغشته کنند، ترکی از غم برمی دارند و رنگ از رخ بر می تابند و آه از نهاد کاهگلی شان برمی آید.
مردم کنار نهالستان اسفند سفری دور را تجربه می کنند. ریه هایشان معبر سرفه های بی ریخت شده. شهرها خاموش از تردد و چراغ خانه ها کم سوتر از قبل! همه درگیرند با هر نژاد و مذهب، با هر قدو قواره فکری، با هر بضاعت مالی، با هر پوزیشن کاری در هر سرزمینی!!!
کرونا این همان بحران همه گیری که می شود کنترلش  کرد.
چرا که در گوشه های غمبار، اندیشه ها بر سر یک سفره، برای گشودن پنجره های درمان چاره می کنند؛
کرونا می داند دستش رو شده. دست از پا درازتر با توبره سوراخ زده خاکستر نشین گشته.  همه  آستین بالا زده اند تا این مهمان ناخوانده را از میدان به در کنند.
این روزها البرز تجربه های متفاوتی را مزه می کند. مزه اش گس است اما، استاندار البرز می داند که تمام جهان همین مزه را در لقمه های نانشان دندان می زنند. همین می شود که  آستین بالا زده و خود وارد میدان شود وبازو به بازوی خط شکنان  درمان، روند امور را دست گیرد. هرچند تمام مسوولین  و دستگاه های استان بسیج از بین بردن کرونا این ویروس کهنه جامه شده اند.

استاندار البرز بیش از هر وقت دیگر بند پوتین هایش را محکم بسته است و تمام نوجوانی اش را روی خط خاطرات خاکریزها مرور می کند. همان لحظه هایی که، شانه هایش نای بر دوش کشیدن تفنگ ژ-3را نداشت، همان لحظه هایی که گاهی خاک بر پلک نشسته اش چشمان نازک نوجوانی اش را می سوزاند؛ همان دویدن های با گام های نه چندان بلند اما مردانه ای که در جامه نوجوانی دکمه هایش جابه جا بسته می شد؛ او در همان اوان تلخی ها را، ناملایمتی ها را و دردهای مردم را حس کرده بود. او خوب دریافته بود دفاع یعنی هویت!!!!!
امروز قامت مردانه اش پشت پرجین های سوخته ، سترگ شده و هزاران لشکر را قرار است هدایت کند. امروزاین بار شانه هایش تاب حضور مهمان ناخوانده را ندارد و باید عزیز نوجوانی هایش را در آغوش گیرد.
هر روز نویدی تازه می دهد و امیدی دیگر! همه تولید کنندگان را به خط کرده تا بارهای درد و بیماری را از دوش مردم بردارند و نهال سلامت را دردل بکارد. او خود در این هوای نا امن، سکاندار برکت شده. ذره بین امور را در دست گرفته و همه را از زیر آن رصد می کند.
شعارش می شود: آرامش و رضایتمندی و سلامت مردم؛ با جدیت وارد میدان شده و ااگهی بخشی را سر فصل امور قلمداد می کند. تمامی دستگاه ها را به کمک می طلبد. خود و دیگر مسوولین را سربازان  جنگ  با کرونا می داند و عنوان می کند هر سربازی از این شرایط خاص میدان را خالی کند مجازات می شود.
استاندار البرز پا روی پدال می گذارد وتخته گاز برفعالیت  تمام دستگاه ها نظارت می کند ، مبادا جایی نشتی ایجاد شود و کوتاهی؛
توزیع مواد ضد عفونی، دارو، الکل، ؛ مبارزه با محتکرین،  عرضه کنندگان مواد بهداشتی همه و همه را از تیغ چشم رد می کند.
جایی دیگر شماره رانندگان توزیع کننده مواد بهداشتی خود دریافت می کند تا مبادا در میانه راه شانه بیخیالی روی تن شان سنگینی کند.
او معتقد است نباید در سیستم توزیع استان خللی ایجاد شود چرا که تولید واحدها به اندازه نیاز بازار وجود دارد و می توان استان های دیگر تامین نمود.
در نگاهش بخش های آسیب پذیر، حاشیه نشین و کم برخوردار دور نمی ماند که صد البته تاکید بیشتر روی این نقاط می شود و تیم ها را بسیج این مناطق می کند.
با تمام این همت ورزی ها در صدد است که البرز سبز همچنان در سبزی و سرزندگی قامت بکشد و رستاک صلح و دوستی شود.
استاندار البرز خوب می داند تدبیر، تحمل،، و بردباری توامان رمز موفقیت مدیران در مواجهه با این بحران بیماری است.
با تمام سختی های مسیر همواره قدردان همراهی های تولیدکنندگان برای مقابله با شیوع کروناست چرا که می داند نقش اصلی را آنها ایفا می کنند بعد از کادر درمان و پزشکان که هیچ قابی برای تقدیر و سپاس  در شان و شایسته شان ترسیم نمی توان کرد.
ادای احترامش بدین گونه است ، کاری بکنیم  تا روسفید در پیشگاه خداوند و مردم باشیم.
عزیز مصر بودن در استان البرز مختص مردان خداست. مردانی که سرزمین کنعان را تجربه کرده اند و بردباری های پیر کنعان را!
فرمانداری ها، سپاه، بسیج، دستگاه قضایی، شهرداری ها در راس همه رسانه ها، همه و همه  برای خود لشکری شده اند در جامه جهاد بر علیه این مهمان ناخوش آمد...
دور نیست که پل سلامت در چهان زده شود و ملت ها به سلامت از آن عبور کنند و در دست هر کدام نهالی از صلح و دوستی و سلامت باشد.

مسیحا اقتداریان شبکه خبری البرز.... تقدیم به لحظه هایی که  شما برای ثانیه های سلامتش تلاش می کنید!!!
 

مسیحا اقتداریان
.چاپ مطلب
استاندار دستگاه ها کرونا وضعیت کنترل مردم آؤامش
تعداد دفعات مشاهده شده : 697
نظر شما
عکس کد
Show another codeکد جدید