کد مطلب : 64043 / تاریخ ثبت : 1399/07/01 12:26

سارا دشت گرد

ضرورت بازنگری اساسی بر نحوه فعالیت سراهای محله ن

عضو شورای اسلامی شهر کرج خواستار بازنگری چارچوب حرکت و عملکرد سراهای محله به نحوی که تقویت کننده مشارکت بیشتر شهروندان باشد، شد


به گزارش شبکه خبری البرز، سارا دشت گرد با اشاره به کارکرد سراهای محله اظهار داشت: سرای محلات مهمترین بستر تقویت و ترویج مشارکت و تعمیق مسئولیت‌پذیری شهروندان است، ولی متاسفانه به جای مدیریت آن توسط منتخبین و‌ معتمدین محلات، توسط سمن ها مدیریت می شود.

وی افزود: تاکنون به جای رویکردهای اجتماعی و مشارکتی بیشتر نگرش های آن جمع آوری هدایا و تمرکز بر کارهای خیریه بر سرای محلات حاکم بوده و از این ظرفیت اجتماعی استفاده بهینه ای نشده است و با روح و فلسفه سرای محلات فاصله دارد.

وی افزود: مدیریت شهری باید با استفاده از امکانات محلات، افزایش اعتماد و ارتباط متقابل بین شهرداری و ساکنین محلات را برجسته کند
.


دشت گرد بر ضرورت احیای رویکرد محله محوری با هدف جلب مشارکت بیشتر شهروندان تاکید کرد و ادامه داد: در این راستا از شهرداری درخواست دارم که ظرف مدت یک ماه از مدیریت سراهای محله بخواهند تا برنامه ۶ ماهه خود را تحویل شهرداری دهند تا با  ارائه راهکار به منظور برون رفت از وضعیت موجود، سرای محلات هر چه بهتر و هدفمند مدیریت شوند.

عضو شورای اسلامی شهر کرج در پایان کرد: پیشنهاد می دهیم که سراهای محله  فعال و در افزایش مشارکت شهروندان موثر شوند مثلا پیشنهاد می شود از این فضا برای زمینه‌های کارآفرینی به خصوص اشتغالزایی و فروش محصولات بانوان به صورت مجازی و غیر مجازی در بین خانوارهای بی بضاعت اقدام شود.
 


مسیحا اقتداریان به نقل از روابط شورای شهر گرج
.چاپ مطلب
شورا سرای محله فعالیت=قانونی ظرفیت اجتماعی دشت گرد کرج
تعداد دفعات مشاهده شده : 105
نظر شما
عکس کد
Show another codeکد جدید