کد مطلب : 64069 / تاریخ ثبت : 1399/08/26 12:29

بازدید دادستان فردیس از دو مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست

دادستان عمومی و انقلاب فردیس به منظور بررسی کیفیت خدمات رسانی و شرایط بهداشتی مطلوب در خانه های نگهداری کودکان بی سرپرست یا بدسرپرست از دو مرکز در این شهرستان بازدید کرد

به گزارش شبکه خبری البرز، حسین ناصرخاکی به منظور بررسی  وضعیت کودکان بی سرپرست با همراهی رئیس بهزیستی شهرستان فردیس از مراکز نگهدای کودکان بی سرپرست شریف و سرای منظریه  بازدید کرد
دادستان عمومی و انقلاب فردیس دریافت اطلاعات از کیفیت خدمات رسانی و شرایط بهداشتی مطلوب در خانه های نگهداری کودکان بی سرپرست یا بدسرپرست را از اهداف این بازدید برشمرد.
در این دیدار تصمیماتی در خصوص شرایط نگهداری مطلوب اتخاذ شد و برخی مشکلات در زمینه نحوه معرفی کودکان بدسرپرست با حکم قضایی مورد بررسی قرار گرفت.
روابط عمومی دادگستری البرز
.چاپ مطلب
دادگستری کودکان بی سرپرست مرکز فردیس ناصرخاکی دادستان
تعداد دفعات مشاهده شده : 248
نظر شما
عکس کد
Show another codeکد جدید