کد مطلب : 64074 / تاریخ ثبت : 1399/08/28 19:16

ابراهیم نوروزی فر

رسانه بهترین شاخص برای تحقق ایده های تولیدی است

رییس سازمان بسیج رسانه البرز گفت: رسانه می تواند جایگاه آگاهی بخشی به مردم باشد و بهترین فرصت برای سرمایه گذاری برای معرفی امکانات تولیدی است

به گزارش خبرنگار شبکه خبری البرز، پاسدار ابراهیم نوروزی فر طی نشستی با مدیرکل صنمت استان البرز در سازمان بسیج رسانه استان البرز انجام شد گفت: رسانه یکی از بهترین شاخص های برای ایده های صنعتگران و تولید کننده ها است.

رییس سازمان بسیج رسانه استان البرز افزود: فرهنگ سازی به منظور تحقق کارهای خیر و عام المنفعه در عرصه تولید با همراهی و هم اندیشی اصحاب رسانه مقدر است.

وی با اشاره به اهمیت جایگاه رسانه و ارتباط آن عرصه صنعت، تولید و معدنی بیان کرد: اصحاب رسانه از کمترین حقوق و امکانات معیشتی برخوردار هستند ولی در جایگاه خود ظرفیت های عظیمی از فراهم آوردن شرایط تولید و سازندگی هستند.

به گفته نوروزی فر، متأسفانه وضعیت شیوع بیماری کرونا خسارت های جدی به اصحاب رسانه وارد آورد و بسیاری از این عزیزان را با تنگناهای معیشتی روبه رو کرد.

نوروزی فر با اشاره به همراهی و همفکری مدیران توانمند با باور به جایگاه رسانه عنوان کرد: رسانه ای که دغدغه معیشتی نداشته باشد بهتر مطالبه گری می کند و در این خصوص همراهی و همفکری مدیران توانمند برای رفع دغدغه های معیشتی اصحاب رسانه اهمیت اساسی دارد.

رییس سازمان بسیج رسانه البرز ادامه داد: هر اندازه که نسبت به اصحاب رسانه ارزش گذاری و بهاء داده شود شاهد رشد و رونق فعالیت ها در جامعه خواهیم بود.

وی با بیان اینکه هزینه در تبلیغات اثرات ویژه ای در جریان صنعت، معدن و تجارت دارد بیان کرد: رسانه می تواند جایگاه آگاهی بخشی به مردم باشد و بهترین فرصت برای سرمایه گذاری برای معرفی امکانات تولیدی است.

رییس سازمان بسیج رسانه استان البرز در پایان خاطرنشان کرد: صنعتگران و تولید کنندگان از بهترین حامیان اصحاب رسانه هستند که با مشارکت و همکاری یکدیگر می توانند در جهت رشد جامعه و پویایی آن تلاش کنند.مسیحا اقتداریان
.چاپ مطلب
رسانه تولید شاخص بسیج سازمان نوروزی فر صنعت
تعداد دفعات مشاهده شده : 324
نظر شما
عکس کد
Show another codeکد جدید