کد مطلب : 64077 / تاریخ ثبت : 1399/09/26 21:41

اولین معاون پیگیری پرونده‌های خاص دادگستری کل استان البرز

رئیس کل دادگستری استان البرز در حکمی جواد یاوری، معاون دادستان عمومی و انقلاب کرج را به عنوان اولین سرپرست «معاونت پیگیری پرونده های خاص دادگستری کل استان البرز» منصوب کرد


به گزارش خبرنگار شبکه خبری البرز، بر همین اساس جواد یاوری به تشریح اهداف و برنامه های معاونت تازه تاسیس پیگیری پرونده های خاص دادگستری کل استان البرز پرداخت و بیان کرد: مبارزه با جرایم خاص و خشن همواره جزو رویکردهای قوه قضائیه بوده و این رویکرد مبتنی بر این عقیده است که اعتماد عمومی از طریق برخورد قاطع و قانونمند با جرایم خشن حاصل می‌شود.
وی متذکر شد: رویکرد جدید قوه قضائیه در دوره تحول، تمرکز جدی بر جرایم خاص و رصد آن‌ها از زمان وقوع تا زمان ختم پرونده و اجرای کامل حکم است که معاونت پیگیری پرونده‌های خاص استان البرز نیز بدین منظور تشکیل شده تا مسیر پرونده از ابتدا تا زمان اجرای حکم را به صورت متمرکز در استان پیگیری کند.
ماموریت های معاونت
سرپرست «معاونت پیگیری پرونده‌های خاص دادگستری کل استان البرز» در خصوص ماموریت‌های این معاونت گفت: در شیوه نامه اجرایی جرایم خاص، سه دسته از جرایم قید شده است که شامل سرقت‌های مهم نظیر سرقت مسلحانه و سرقت‌های باندی؛ جرایم علیه تمامیت جسمانی از قبیل قتل، آدم ربایی و تجاوز؛ جرایم مخل آسایش عمومی همچون منازعات و درگیرهای خیابانی، قدرت نمایی با چاقو و اسلحه و مزاحمت برای نوامیس است که ممکن است حسب مقتضیات سایر جرایم نیز در دستور کار این معاونت قرار گیرد.
وی در خصوص میزان ارتباط قرارگاه پیشگیری و مقابله با جرایم خاص استان البرز با معاونت پیگیری پرونده‌های خاص دادگستری کل استان البرز گفت: فعلا تا حدود زیادی این دو مقوله بر هم منطبق هستند بدین صورت که ابتدا معاونت پیگیری پرونده‌های خاص در دادگستری کل استان تأسیس شد و سپس برای سرپرست این معاونت، ابلاغ دبیری قرارگاه پیشگیری و مقابله با جرائم خاص صادر شد تا وظایف خود را در قالب این قرارگاه انجام دهد.
فرآیند شکل گیری معاونت
یاوری با تبیین فرایند شکل گیری قرارگاه پیشگیری و مقابله با جرایم خاص استان البرز توضیح داد: ابتدا تفاهم نامه‌ای از سوی دادگستری کل با نیروی انتظامی استان امضاء شد و پس از آن با تشکیل اولین جلسه قرارگاه، شیوه نامه‌ای جهت فعالیت قرارگاه به تصویب اعضا رسید و سپس دبیرخانه قرارگاه در معاونت پیگیری پرونده های خاص دادگستری استان البرز مستقر شد که کار خود را با رصد سامانه‌ای جرایم خاص آغاز خواهد کرد.
وی اضافه کرد: برای شروع فعالیت باید سامانه‌های قوه قضائیه و نیروی انتظامی با یکدگیر مرتبط شوند و پیگیری این جرایم به صورت متمرکز دنبال شود؛ سپس بر روند کشف، تعقیب، رسیدگی و اجرای احکام این جرایم نظارت خواهد شد.
محورهای اصلی فعالیت قرارگاه
یاوری محورهای اصلی اقدامات قرارگاه پیشگیری و مقابله با جرایم خاص را مبارزه سریع، قاطع و قانونمند با جرایم خاص، شناسایی و برخورد با مرتکبان این جرایم، اعمال نظارت قانونی بر روند رسیدگی به پرونده‌های خاص تا زمان اجرای کامل حکم، هماهنگی و هم‌افزایی اقدامات قانونی ضابطان و دستگاه‌های اجرایی، به کارگیری شیوه‌های پیشگیری از این جرایم و هماهنگی در  اجرای طرح‌های افزایش آسایش عمومی برشمرد.
سرپرست «معاونت پیگیری پرونده‌های خاص دادگستری کل استان البرز» تصریح کرد: البته قضات دادگستری استان عموما نسبت به این جرایم حساس هستند و برخورد شایسته را انجام می‌دهند لیکن لازم بود هماهنگی بیشتری در رسیدگی به این پرونده‌ها شکل گیرد تا به اهداف عالی بازدارندگی برای مجرمان این جرایم و تقویت احساس امنیت برای شهروندان نایل شویم.
وی با تاکید بر اینکه وقوع جرایم خاص و خشن موجب بروز احساس ناامنی و سلب اعتماد عمومی می‌شود بیان کرد: دادگستری استان البرز با تمرکز بر مقابله با این جرایم، عزم خود را در ایجاد فضای ناامن برای مجرمان نشان داده است.
یاوری متذکر شد: در قرارگاه جرایم خاص بر امور پیشگیرانه و فرهنگی نیز توجه شده است تا از تکرار جرم توسط این بزهکاران جلوگیری به عمل آید که امیدواریم از رهگذر مقابله با این جرایم، اقدامات پیشگیرانه نیز با قوت دنبال شود و شاهد کاهش بروز این جرائم باشیم.
شایان ذکر است: وی همچنین بر اساس احکام جداگانه‌ای از طرف حسین فاضلی هریکندی، مسئولیت دبیری قرارگاه پیشگیری و مقابله با جرایم خاص استان البرز را نیز برعهده خواهد داشت.
مسیحا اقتداریان
.چاپ مطلب
دادگستری البرز معاونت منصوب پرونده ها خاص
تعداد دفعات مشاهده شده : 268
نظر شما
عکس کد
Show another codeکد جدید