کد مطلب : 64481 / تاریخ ثبت : 1400/07/10 23:13

اولویت متن یا حواشی بی اثر"

"گزارش شورای ششم به مردم فهیم"

 
 
✍ جواد چپردار
 
"گزارش شورای ششم به مردم فهیم"
 
🔸آن روز ها که در تحلیل خدمات و تخلفات ادوار شورا با قلمی شکسته،بضاعتی اندک و اطلاعات جاری با نهایت احتیاط، احترام و در محضر مخاطب فهیم،دوستان هوشمند و پیش کسوتان خبر می نگاشتم، بی تردید در باورم نبود که در ادامه راه خود نیز  وارد عرصه انتخاب و شورا خواهم شد، ولیکن این موهبت حضور در شورای ششم آن سبک از تحلیل را در " گزارش شورای ششم به مردم فهیم" به شرط حیات، مقرارات نظارتی و مصالح جاری به هر میزان ممکن و مقدور به استحضار مردم فهیم خواهم رساند.
🔸در قسمت بعدی و پس از سرانجام نهایی فرایند انتخاب شهردار، فارغ از مصادیق یا نتایج نهایی و با تیتر گزارش بی پرده و شفاف از "انتخاب در شورا تا انتخاب شهردار" با مردم فهیم و در معیت اصحاب محترم رسانه در  پارلمان کلان شهر کرج بی هیچ کم و کاستی و در قالب مصاحبه تقدیم افکار عمومی خواهم نمود، بماند به وقتش!!!
 
🔸و امّا  "اولویت متن یا حواشی بی اثر"
وقتی با نگاه مبتنی بر انصاف،تعقل و هوشمندی، فارغ از جناح بندی های مرسوم  به اخبار شورای ششم می پردازیم، اولین مقوله که به اذهان متباتر می نماید، دلیل حجم این همه هجمه بر شورا در ابتدای راه و در قیاس نسبی،  بی تردید  بیش از همه ادوار می تواند باشد،چیست؟
🔸این شورا در آغازین روز های حضور با آن همه اهتمام،اتفاق،دقت و جدیت در جلسات تعاملی یا رسمی،انتخاب هیئت رئیسه،سرپرست شهرداری و معرفی شهردار منتخب به وزارت  محترم کشور که تماماً  بر اساس اکثریت آرا، مستقل از توصیه ها و پدر خواندگی های معمول با رعایت  قوانین موضوعه، برای احراز و صلاحیت که طبق قانون در اختیار وزیر محترم کشور بوده است، چه هنجار، منفعت یا خط قرمز در این کلان شهر را شکسته است؟
🔸 از همان اول حقیر و همه همکاران در شورای ششم می دانستیم، اعتماد به پتانسیل های بومی، آرای گلدان و ایستادگی بر فرایند منتخبین مردم برایمان هزینه خواهد داشت ولی این سبک، رای اکثریت اعضای شورا بود و رسیدن به خط پایان در این ماراتن نفس گیر در کنار تکمیل،تامین و اجرای حقوق پرسنل، پروژه های بزرگراه شمالی، قطار شهری، احصاء نیاز های مناطق و سازمان ها و اصلاح رویه های منفعت طلبانه و غلط یکی از اولویت های متن بود که در معیت همکاران عزیزم در شورای ششم به شایستگی و بایستگی و به حد بضاعت به موازات سایر اولویت های اصلی در مدیریت شهری همراه،محکم با جدیت تمام سیزده نفره پای آن ایستاده ایم.
🔸تیتر برخی از حاشیه های بی اثر شامل بهره مندی نخ نما و نمایشی از حواشی معمول در پوشش گزینشی، ویرایش هدفمند با بهره از کانال های مجازی از قرعه اتاق گرفته تا سایز میز، تحلیل دوگانه از یک پدیده مشترک از پوشش بازدید های جاری تا نطق های پیش از دستور یا دستوری،تعلق خاطر برخی به رسوم نامتعارف یا  موروثی سابق، ملحوظ ننمودن تغییر در ماهیت مجلس،شورا و دولت جدید و به تبع آن انقطاع مرزوقات شهرداری یا با وجود ارتزاق از حقوق مکفی و رانتی شهرداری تحت نظارت با ایستادن در صف اول، وقت اداری با توهین آشکار به منتخبین مردم، جایگاه حقوقی نظارت مدیریت شهری را به تهدید یا تمسخر گرفته غافل از آنکه کمی آنوقت تر  لیست دریافتی های مستند به موعد یا موردش هویدا و موثر که شود حتماً خیلی از حاشیه ها جای خود را به متن های اولویت دار خواهد داد.
🔸و یک سئوال از آن مخاطب صادق،همراه و همیشگی، اگر کسی با هدف استمرارمطالبات منفعت طلبانه و نامتعارف با طرح حواشی و مباحث ایضایی جولان مجازی نماید، در نظر شما مخاطب عاقل و همراه بصیر، کدام گزینه را باید تیک زد؛
🔺وارد زمین بازی در پاسخ دادن به حواشی،سئوالات و مباحث نخ نما گردید و از متن تکالیف باز ماند؟
🔺صورت مسئله غلط را با شیوه های غلط به سبک ادوار سابق پاک یا پنهان و فرصت  آگاهی افکار عمومی را از پشت پرده های جاری سلب نمود؟
🔹 تمرکز بر متن، تکالیف اصلی و اولویت های مدیریت شهری را دستور کار شورا قرار داد و در موعد مقرر و حتمی،  در عوض پرداختن به حواشی مطروحه، به خشکانیدن ریشه های دست درازی بیت المال،استمرار مطالبات نامتعارف، منفعت طلبی های جاری و جیغ های بنفش اهتمام نمود  و آن املای  غلط را از سرمشق  مدیریت های کلان شهری برای همیشه پاک کرد!!!
🔸مبرهن است که شورای ششم، گزینه سوم را تیک زده و درست یا غلط این آزمون  در اصلاح بسیاری از رویه های نا صواب جاری هویدا وتصحیح خواهد شد.
🔸و آخر اینکه من و همکاران عزیزم در شورا نه واجد عصمت الهی هستیم و نه تجربه اداره ادوار شورا را داشته ایم که اگر جایی در رفتار،کردار،گفتمان یا حتی عملکردمان ایرادی باشد من اولین کسی خواهم بود که به اصلاح یا جبران آن مبادرت نمایم. البته ایستادگی بر مقررات،استقلال، تکالیف،تحقق آرای اکثریت منتخبین و اصلاح رویه های غلط در مدیریت شهری را سرلوحه خود داشته و به آن اهتمام خواهیم ورزید.

جواد چپردار
.چاپ مطلب
چپردار گزارش شورا ششم بی اثر
تعداد دفعات مشاهده شده : 33
نظر شما
عکس کد
Show another codeکد جدید