کد مطلب : 64524 / تاریخ ثبت : 1400/07/24 19:08

حجت الاسلام سعیدی

حرکت به سوی آموزش کودکان کار

رئیس کمیسیون فرهنگی، هنری، ورزشی، اجتماعی و جوانان شورای شهر کرج از تصویب لایحه ای درباره اختصاص سوله شهید فخری زاده به اداره بهزیستی با هدف آموزش کودکان کار خبر داد

به گزارش شبکه خبری البرز، حجت الاسلام علیرضا سعیدی ، از ساماندهس کودکان کارکرد و ضرورت آن خبر داد و اظهار کرد: ساماندهی و آموزش کودکان کار با توجه به اینکه این افراد یکی از اقشار بسیار آسیب پذیر و در معرض خطر جامعه به شمار می آیند، از اهمیت بسزایی برخوردار است.

سعیدی، در عین حال وظیفه شهرداری را محدود به جمع آوری این کودکان از سطح شهر ذکر کرد و ادامه داد: ساماندهی و رسیدگی به کودکان کار، جزو وظایف اداره بهزیستی است.

وی با بیان اینکه بنا نداریم نگاه قلک وار به شهرداری را در شورای ششم، بسط و ادامه دهیم، خاطرنشان کرد: از این پس در موضوعاتی مشابه، رویکرد مشارکتی را در پیش می گیریم.

این عضو شورای کرج تشریح کرد: به این معنا که اگر شهرداری زمین یا محیطی را در اختیار دستگاهی قرار دهد، دستگاه مربوطه موظف است ضمن اعلام برنامه ای که منطبق با اصول ما در کمیسیون فرهنگی و مدیریت شهری باشد، امکانات خود را نیز به اشتراک بگذارد.

سعیدی افزود: برای مثال در زمینه کودکان کار، شهرداری محل را در اختیار بهزیستی می گذارد و این اداره موظف است با بکارگیری مربیان و کادر مورد نیاز در طرح مشارکت کند.

لایحه قرارداد حق انتفاع سوله شهید فخری زاده برای کودکان خیابانی روز چهارشنبه 21 مهرماه در کمیسیون فرهنگی، هنری، ورزشی، اجتماعی و جوانان شورای شهر کرج به تصویب رسید.
مسیحا اقتداریان/ پایگاه خبری شورای شهر
.چاپ مطلب
کودکان کار شهرداری شورا سعیدی کمیسیون فرهنگس کرج
تعداد دفعات مشاهده شده : 43