كد مطلب : 59860 تاریخ : 1398/02/03
 

رحیم خستو، درباره استعفای شهردار کرج:
شهردار راه بهتر را انتخاب کرد

شهردار کرج امروز، بیست و ششم فروردین، پس از شش ماه استعفا کرد؛ مقرر شد فرداجلسه ای غیر علنی برای بررسی استعفای او و تعیین سرپرست برگزار گردد. در این باره رحیم خستو گفت که شهردار از بین دو راه کشاکش کردن و استعفا، راه بهتر را انتخاب کرد

پس از کش و قوس های بسیار بین شهرداری کرج و اعضای شورا، امروز شهردار کرج استعفا کرد. در جلسه علنی امروز، از شهردار خواسته شد درباره سؤالاتی با موضوعیت میزان عیدی مدیران توضیح دهد. نصیری نیز پس از توضیح کوتاه درباره این موضوع و اذعان به اینکه خودش نیز عیدی دریافت نکرده است، به صورت غیرمنتظره استعفانامه اش را قرائت کرد و به شورا ارائه نمود. طبق اعلام رئیس شورا فردا در یک جلسه غیرعلنی این موضوع بررسی خواهد شد.

استعفای شهردار بررسی می شود

به گزارش خبرنگار شبکه خبری البرز نبیونی، رئیس شورای شهر کرج، پس از اتمام جلسه، درباره استعفای شهردار گفت:« اعضای شورا طی جلسه ای، درباره افراد مورد نظر، بر اساس شناختی که دارند، صحبت می کنند و علی القاعده بعد از آن رأی گیری صورت می گیرد.»

 نبیونی درباره انتخاب سرپرست اظهار کرد:« قانوناً بعد از بررسی استعفای شهردار، سرپرستی که انتخاب می شود باید از پرسنل شهرداری باشد.»

رئیس شورای شهر کرج گفت:« درباره پذیرش یا عدم پذیرش استعفای شهردار هم نمی شود از الان پیش بینی کرد و حتی درصد هم نمی توان تعیین کرد؛ علی القاعده باید در مورد آن بحث شود و نتیجه گیری صورت بگیرد و پذیرش استعفا هم طبق روال مصوبات عادی شورا است و باید به تأیید اکثریت داشته برسد.»

شهردار راه بهتر را انتخاب کرد

سخنگوی شورای کرج نیز به خبرنگاران گفت:« واقعیت قضیه این است که استعفای شهردار برای ما کمی غافلگیرکننده بود؛ البته همانطوری که خود دکتر نصیری اعلام کردند، دو راه باقی مانده بود یا چلنج و ادامه بحثهای غیرتعاملی و یا استعفا که خود ایشان راه بهتر را انتخاب کردند و ما هم به این انتخاب احترام می گذاریم. البته باید استعفا در شورا بررسی بشود و در مورد ردّ یا قبول آن رأی گیری بشود.»  

رحیم خستو درباره گزینه های شهردار بعدی بیان داشت:« ابتدا باید ببینیم استعفای ایشان پذیرفته می شود یا نه و بعد از آن به گزینه های شهرداری بپردازیم، طبیعتاً وقتی تحولات به این مسیر می آید، گمانه زنی هایی صورت می گیرد ولی اعضای شورا هنوز روی فرد خاصی اجماع ندارند.»

شورا باید شهردار موفق انتخاب کند

رحیم خستو ضمن اشاره به وظیفه شورا نسبت به انتخاب شهردار موفق اظهار کرد:« در شهری که طی یک ماراتنی؛ به اعضای شورا رأی داده شده، نباید چنین تصوری ایجاد شود که آنها منافع را تشخیص نمی دهند و به شهرداری رأی می دهند که نمی تواند موفق شود؟! طبیعتاً آقای دکتر نصیری هم زحمات زیادی کشیدند اما نوع تعامل ایشان بنا به هر دلیلی، یا عدم شناخت یا بحثهای دیگر، به جایی رسید که این سوءتفاهم ها به وجود آمد.»

خستو درباره دلیل غیر علنی بودن جلسه بررسی استعفای شهردار گفت:« هر یکی اعضای مدیریت شهری که استعفا می دهند در جلسه رسمی غیرعلنی بررسی می شود؛ در آیین نامه ها اجازه غیرعلنی بودن جلسات وجود دارد.»


تاریخ درج : 1397/01/27 24:28

©2010 www.KHABAR31.ir . All Rights Reserved