تاریخ چاپ: 1400/09/10
 

حجت الاسلام سعیدی
ما نمی گوییم مسجد بسازید؛ آثار فاخر و ارزشمند فرهنگی و هنری بی مکان نکنید

ما نمی گوییم مسجد بسازید اما در کمترین حالت باید کاری انجام شود که به بالا رفتن سطح فرهنگی کمک کند. در شرایطی که آثار فاخر و ارزشمند فرهنگی و هنری ما از مکانی برای نمایش محروم هستند، ساخت سالن بولینگ چه آورده ای برای شهر خواهد داشت

به گزارش خبرنگار شبکه خبری البرز، حجت الاسلام علیرضا سعیدی در جریان هفدهمین جلسه علنی شورای شهر کرج، با اشاره به ارائه لایحه ای از سوی شهرداری مبنی بر توسعه واحد تجاری موسوم به سینما ساویز در فلکه اول رجایی شهر، از وجود آسیب های متعدد فرهنگی در این نقطه از شهر خبر داد که بر اساس گزارش شورای فرهنگ عمومی، آن منطقه جزو نقاط قرمز فرهنگی به شمار می آید.

سعیدی، با اذعان بر اینکه طبق قانون هر طرحی باید دارای پیوست فرهنگی باشد، از مقاومت مدیران شهرداری و تعدادی از اعضای شورا برای ورود این لایحه به کمیسیون فرهنگی گلایه کرد.

عضو شورای شهر کرج، تصریح کرد: باید بدانیم در این طرح چه اتفاق فرهنگی با چه آورده ای، رخ خواهد داد. در پاسخ ما گفته اند قرار است سالن بولینگ احداث کنیم. اما سوال اینجاست: وجود سالن بولینگ چه مشکلی را از مشکلات فرهنگی این منطقه و شهر کم خواهد کرد؟
رئیس کمیسیون فرهنگی، هنری، ورزشی، اجتماعی و جوانان شورای شهر کرج از ورود کاسب ها و کسانی که تنها به منافع مالی خود می اندیشند در عرصه های کار فرهنگی، به عنوان یک آسیب اساسی یاد کرد و افزود: در حالی که این کاسب کاران مشغول درآمدزایی از حوزه فرهنگ هستند، بسیاری از آثار فرهنگی و هنری اصیل و ارزشمند، مکانی برای ارائه ندارند.

وی، اذعان کرد: ما نمی گوییم مسجد بسازید اما در کمترین حالت باید کاری انجام شود که به بالا رفتن سطح فرهنگی کمک کند. در شرایطی که آثار فاخر و ارزشمند فرهنگی و هنری ما از مکانی برای نمایش محروم هستند، ساخت سالن بولینگ چه آورده ای برای شهر خواهد داشت؟

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر کرج، به برخی از آسیب های دیگر توسعه شهر بدون در نظر گرفتن پیوست فرهنگی اشاره کرد و یادآور شد: به تکرار رخ داده که یک طبقه ویلایی تبدیل به آپارتمان شده است. این یعنی یک خانوار را به چندین و یک خیابان را از 100 به 500 خانوار تبدیل کردیم. این در حالی است که امکانات فرهنگی و آموزشی در این خیابان هیچ تغییری نکرده است.

سعیدی، بیان کرد: نباید از اینکه برای تصویب یک طرح تجاری، ویژگی ها و آورده های فرهنگی آن را مورد سوال یا بررسی قرار دهیم، دلخوری ایجاد شود.

 


تاریخ ثبت: 1400/07/19 23:00

©2010 www.KHABAR31.ir . All Rights Reserved